لطفا مشخصات خواسته  شده را با دقت تکمیل نمائید.
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.  
بلوار زکریا (سمت غرب)
ازمیدان توحید تا انتهای بلوار زکریا(سمت جنوبی)
از اول میدان شهدا تا میدان توحید(سمت غربی)
از چهارراه طالقانی تا میدان شهدا(سمت جنوبی)
از کارخانه قند   تا     چهارراه طالقانی(سمت شمالی)
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.

دبيرستان دخترانه متوسطه دوره اوّل 13 آبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Bookmarks