دسته‌بندی نشده

لطفا مشخصات خواسته  شده را با دقت تکمیل نمائید.
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.  
بلوار زکریا (سمت غرب)
ازمیدان توحید تا انتهای بلوار زکریا(سمت جنوبی)
از اول میدان شهدا تا میدان توحید(سمت غربی)
از چهارراه طالقانی تا میدان شهدا(سمت جنوبی)
از کارخانه قند   تا     چهارراه طالقانی(سمت شمالی)
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.

دبيرستان دخترانه متوسطه دوره اوّل 13 آبان

باسلام

اولیاء محترم به دلیل راحتی  ارسال وعدم مراجعه به مدرسه  بخاطرشیوع بیماری کرونا  وسلامتی شما  و  افزایش سرعت کار وخدمت بهتر پیشنهاد ما این است   که این  فرم را تکمیل کنید .

لطفا مشخصات خواسته  شده را با دقت تکمیل نمائید.
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.
بلوار زکریا (سمت غرب)
ازمیدان توحید تا انتهای بلوار زکریا(سمت جنوبی)
از اول میدان شهدا تا میدان توحید(سمت غربی)
از چهارراه طالقانی تا میدان شهدا(سمت جنوبی)
از کارخانه قند   تا     چهارراه طالقانی(سمت شمالی)

ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید

لطفا ابتدا فایل زیر را دانلود کرده و مشخصات خواسته  شده را با دقت تکمیل نموده وبه ایمیل مدرسه ارسال نمایید.
دانلود

Bookmarks